Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_15_08 - Trener Fraktaliusz

Fraktaliusz jest znanym trenerem. Właśnie opublikował plan treningowy składający się z n treningów. Dystans każdego kolejnego treningu jest większy od poprzedniego. Zapis planu jest nietypowy. Zawiera on n liczb całkowitych. Liczba i-ta w kolejności określa łączny dystans pierwszych i treningów.

Nasz bohater jest świadom, że niewielu z jego q zawodników jest w stanie wykonać plan w całości. Każdy z nich zakończy realizację planu w momencie kiedy będzie musiał wykonać trening o dystansie przekraczającym jego możliwości.

Fraktaliusz, dla każdego ze swoich q zawodników, zapisał minimalny dystans jaki przekracza jego możliwości.

Pomóż naszemu bohaterowi i oblicz ile kilometrów przebiegnie każdy z jego q zawodników zanim zakończy realizację planu.

Wejście

W pierwszym wierszu znajduje się liczba treningów n (3 ≤ n ≤ 106).

W drugim wierszu znajduje się n liczb całkowitych z przedziału [1, 109], będących zapisem planu Fraktaliusza. Liczba i-ta w kolejności określa łączny dystans pierwszych i treningów.

W trzecim wierszu znajduje się liczba zawodników Fraktaliusza q (1 ≤ q ≤ 106).

W każdym z kolejnych q wierszy znajduje się jedna liczba całkowita z przedziału [1, 109] określająca minimalny dystans jaki przekracza możliwości danego zawodnika.

Wyjście

Dla każdego z zawodników należy wypisać ile kilometrów przebiegnie on zanim zakończy realizację planu.

Przykład

Wejście:

10
2 5 9 15 22 31 41 53 67 83 
10
12
10
13
16
8
10
1
4
5
7

Wyjście:

41
31
53
67
22
31
0
5
9
15

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2022-04-17
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.