Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_15_07 - Znajomi II

Pewien znany portal społecznościowy postanowił, że zmieni sposób tworzenia grup znajomych. Każdej osobie przypisał indeks, będący wyrazem złożonym z wielkich liter alfabetu angielskiego. Dwie lub więcej osób mogą mieć przypisany taki sam indeks. Jeżeli dwie osoby są znajomymi, to indeks pierwszej osoby jest anagramem indeksu drugiej osoby.

Pewnie zastanawiasz się, czy to jest dobry sposób na określanie relacji znajomości. Tego nie wiemy, ale wiemy jakie masz zadanie. Napisz program, który wypisze indeksy osób, w kolejności wczytania, tworzących największą grupę znajomych biorąc pod uwagę maksymę "znajomy mojego znajomego jest moim znajomym".

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n (1 ≤ n ≤ 1000) określająca liczbę osób zarejestrowanych w portalu społecznościowym.

W każdym z kolejnych n wierszy znajduje się indeks osoby. Indeks jest wyrazem złożonym z wielkich liter alfabetu angielskiego. Jego długość nie przekracza 10 liter.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać indeksy osób tworzących największą grupę. Indeksy powinny być wypisywane w takiej samej kolejności w jakiej były wczytywane. Jeżeli istnieje wiele grup o maksymalnym rozmiarze, wypisz tę, której pierwszy indeks pojawił się najwcześniej na wejściu.

Przykład

Wejście:

13
ADAM
DAMA
MADA
DEF
DFE
EDF
ADMA
MAAD
EFD
DEF
DMA
MAD
ABC

Wyjście:

ADAM
DAMA
MADA
ADMA
MAAD

Wyjaśnienie do przykładu:

Istnieją dwie maksymalne grupy indeksów:

  1. ADAM, DAMA, MADA, ADMA, MAAD
  2. DEF, DFE, EDF, EFD, DEF

Ponieważ indeks ADAM wystąpił wcześniej niż DEF na wyjściu wypisana została grupa 1.


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2022-04-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.