Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_15_02 - Policz budynki

Od jakiegoś czasu we Fraktalocji prowadzony jest spis powszechny. Fraktalocja to niewielki kraj, w którym ponumerowane zostały wszystkie budynki. Każdy mieszkaniec określając swoje miejsce zamieszkania, podaje tylko dwie informacje: numer budynku i nazwisko.

Od początku spisu rachmistrzowie dzwonili do poszczególnych osób, wypytując je o niezbędne dane i zapisywali je w swoich notatkach. Po zakończonej pracy rachmistrzowie przekazali Ci swoje notatki.

Odpowiedz na pytanie, ile budynków we Fraktalocji jest zamieszkałych?

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n (1 ≤ n ≤ 1000) określająca liczbę osób.

W każdym z kolejnych n wierszy znajdują się informacje dotyczące spisanej osoby w postaci:
numer_budynku nazwisko

Numer budynku zawiera się w przedziale [1, 1000]. Nazwisko składa się z liter alfabetu angielskiego, pierwsza litera jest wielka, a pozostałe małe. Jego długość zawiera się w przedziale [3, 20]. Nazwiska są unikatowe.

Wyjście

Na wyjściu wypisz liczbę zamieszkałych budynków we Fraktalocji.

Przykład

Wejście:

5
1 Kowalski
7 Nowicki
1 Nowak
2 Pawlak
2 Amowicz

Wyjście:

3

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2022-04-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.