Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_15_01 - Nowe buty do biegania

Janek marzy o zakupie nowych butów do biegania. W obecnych przebiegł już k kilometrów. Eksperci uważają, że buty do biegania należy wymienić nie wcześniej niż po przebiegnięciu 300 mil i nie później niż po przebiegnięciu 500 mil. 1 mila jest równa 1.609344 kilometra.

Rodzice Janka znają opinie ekspertów i na prośbę syna o zakup nowych butów do biegania zawsze udzielają 1 z 3 odpowiedzi:

  • NIE - jeżeli wartość k podana w milach zawiera się w przedziale [0, 300).
  • SPRAWDZIMY TWOJE OBECNE BUTY - jeżeli wartość k podana w milach zawiera się w przedziale [300, 500).
  • TAK - jeżeli wartość k podana w milach zawiera się w przedziale [500, ∞].

Jaka będzie odpowiedź rodziców, jeżeli Janek poprosi ich teraz o zakup nowych butów?

Wejście

W pierwszej i jedynej linii wejścia znajdują się liczba całkowita k ∈ [0, 1000] określająca dystans w kilometrach jaki Janek przebiegł w obecnych butach.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać, jaka będzie odpowiedź rodziców, jeżeli Janek poprosi ich teraz o zakup nowych butów.

Przykład 1:

Wejście:

482

Wyjście:

NIE

Wyjaśnienie do przykładu:

482 kilometry to w przybliżeniu 299,501 mil.

Przykład 2:

Wejście:

483

Wyjście:

SPRAWDZIMY TWOJE OBECNE BUTY

Wyjaśnienie do przykładu:

483 kilometry to w przybliżeniu 300,122 mil.

Przykład 3:

Wejście:

1000

Wyjście:

TAK

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2022-04-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.