Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_14_09 - Przeciążenia procesora

W końcu znalazłeś swoją wymarzoną pracę. Zatrudniono cię w prestiżowej firmie "FRAKTAX" na stanowisku Starszego Informatyka. Będziesz zarabiał bardzo dużo pieniędzy, ponieważ praca jest niezwykle wymagająca i nie każdy jej podoła. Twoim zadaniem będzie analizowanie raportu odczytów przeciążeń procesora głównego serwera. Swierdziłeś, że zautomatyzujesz swoją pracę.

Napisz program, który będzie analizował kolejne odczyty przeciążeń procesora. Analiza będzie polegać na określeniu maksymalnego przeciążenia dla każdych kolejnych k odczytów.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba naturalna k, nie większa niż milion, określająca ilość odczytów wyświetlanych w monicie.

W drugim wierszu nieokreślona liczba odczytów (nie mniejsza niż k). Każdy odczyt jest nieujemną liczbą całkowitą nie większą niż milion.

Wyjście

Na wyjściu powinno pojawić się n - k + 1 liczb reprezentujących maksymalny odczyt przeciążenia procesora dla monitu złożonego z k odczytów przeciążenia procesora. Liczba n jest liczbą wszystkich odczytów znajdujących się w drugiej linii wejścia.

Przykład

Wejście:

5
5 2 3 4 3 7 4 5

Wyjście:

5
7
7
7

Wyjaśnienie do przykładu:

Kolejne monity:

  • 5 2 3 4 3 (max 5)
  • 2 3 4 3 7 (max 7)
  • 3 4 3 7 4 (max 7)
  • 4 3 7 4 5 (max 7)

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-12-17
Limit czasu wykonania programu:1s-12s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.