Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_12_19 - O małpie co została operatorem

Mnożenie ma ciekawą własność. Jeśli chcemy pomnożyć kilka liczb a × b × c × d, to kolejność wykonywania działań nie ma znaczenia. Zawsze dostaniemy jeden i ten sam wynik.

Zobaczmy, co się dzieje jeśli kolejność wykonywania działań ma znaczenie. Zdefiniujmy sobie operator @:

a @ b = a × b + a - b

Następnie wykonajmy obliczenia na n liczbach:

k1 @ k2 @ k3 @ ... @ kn

W zależności od kolejności wykonywania działań dostaniemy różne wyniki.

Zadanie dla Ciebie brzmi następująco, oblicz najmniejszy i największy możliwy do uzyskania wynik operacji @.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów danych t < 104. W kolejnych liniach znajdują się zestawy danych.

Każdy zestaw danych składa się z dwóch linii. W pierwszej znajduje się liczba n (2 ≤ n ≤ 19). W drugiej linii n liczb ki (1 ≤ ki ≤ 10).

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy w osobnej linii wypisać dwie liczby: najmniejszy i największy możliwy do uzyskania wynik operacji @.

Przykład

Wejście

1
4
5 4 7 10

Wyjście

825 1761

Dodane przez:Grzegorz Spryszyński
Data dodania:2021-01-11
Limit czasu wykonania programu:0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.