Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_12_12 - Trójkąty i czworokąty

Masz do dyspozycji n-wierzchołków. Na ile sposobów możesz z nich zbudować rozłączne trójkąty i czworokąty tak, aby wszystkie wierzchołki zostały wykorzystane?

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 100) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Każdy przypadek testowy to jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 109) oznaczająca liczbę wierzchołków.

Wyjście

Na wyjściu, w osobnym wierszu dla każdego przypadku testowego, należy wypisać jedną liczbę będącą odpowiedzią na pytanie postawione w treści zadania.

Przykład

Dla danych wejściowych:

5
3
4
5
12
15

poprawną odpowiedzią jest:

1
1
0
2
2

Wyjaśnienie dla przypadku n = 15:
Z piętnastu wierzchołków możemy zbudować albo pięć trójkątów albo trzy czworokąty i jeden trójkąt. Otrzymujemy dwa sposoby.


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2021-01-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.