Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_12_11 - Fraktaliusz Cezar

Z niepewnego źródła wiadomo, że na maturze z informatyki pojawi się algorytm związany z Szyfrem Cezara. Zatem należy jak najszybciej powtórzyć sobie to zagadnienie rozwiązując następujące zadanie:

Sprawdź, czy istnieje klucz dla szyfru Cezara, którym zaszyfrowano wyraz FRAKTAL.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba t (nie większa niż 1000) określająca liczbę zestawów testowych.

Każdy zestaw danych składa się z jednego szyfrogramu złożonego wyłącznie z dużych liter języka łacińskiego. Długość łańcucha mieści się w przedziale [1, 1000].

Wyjście

Dla każdego zestawu danych wypisz w osobnej linii napis tak, jeśli szyfrogram powstał z zaszyfrowania wyrazu FRAKTAL lub napis nie w przeciwnym wypadku.

Przykład

Wejście:

2
FRAKTAL
GSBLUBM

Wyjście:

tak
tak

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-01-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.