Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_12_10 - Płytki

Jaś obserwuje czarne i białe płytki na podłodze, i zauważa ciekawą zależność. Jeśli policzyć z iloma różnymi czarnymi płytkami stykają się wszystkie białe płytki i na odwrót, z iloma różnymi białymi płytkami stykają się wszystkie czarne, to różnica wychodzi dokładnie jeden.

Twoje zadanie to zaprojektować układ płytek spełniający powyższą zależność.

Płytki ułożone są równo na podłodze o podanych wymiarach. Płytki stykają się krawędziami. Każda płytka sąsiaduje maksymalnie z czterema innymi płytkami (płytki przy ścianie mają mniej sąsiadów). Każdą płytką liczymy tylko raz. Jeśli dwie płytki białe sąsiadują z tą samą czarną płytką, to należy ją policzyć tylko raz.

Jedna z możliwych aranżacji dla podłogi 6×5:

WWWBWW
WBBBBB
WWBWBB
WWBBBB
WWWWWB

Białe płytki sąsiadują z 12 czarnymi. Czarne sąsiadują z 11 białymi.

Dla podłogi 3x9:

WWW
BBW
WBW
WBB
WBB
WWW
BBB
BWB
WWW

Białe płytki sąsiadują z 12 czarnymi. Czarne sąsiadują z 13 białymi.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba testów t ∈ [1, 20].

Każdy test to dwie liczby x, y ∈ [3, 100] - wymiary podłogi.

Wyjście

Dla każdego testu należy narysować układ płytek spełniający własność zauważoną przez Jasia składający się z y linii zawierających x znaków W lub B (W oznacza białą płytkę, B - czarną). Każda linia powinna być zakończona znakiem nowej linii.

Przykład

Wejście:

2
6 5
3 9

Wyjście:

WWWBWW
WBBBBB
WWBWBB
WWBBBB
WWWWWB
WWW
BBW
WBW
WBB
WBB
WWW
BBB
BWB
WWW

Dodane przez:Grzegorz Spryszyński
Data dodania:2021-01-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.