Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_12_08 - SIEDEM

Wyznacz największą liczbę naturalną n taką, że dla danej liczby a zachodzi:

a mod 7n = 0

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t ∈ [1, 500] określająca liczbę zestawów danych.

Każdy zestaw danych składa się z jednej dodatniej liczby całkowitej a, zapisanej w systemie siódemkowym złożonej z co najwyżej 63200 cyfr.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy w osobnej linii wypisać liczbę n.

Przykład

Wejście:

2
42
60

Wyjście:

0
1

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-01-11
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.