Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_12_05 - Prostokąt i kwadraty

Dany jest prostokąt o rozmiarach a × b, gdzie a < b. Twoim zadaniem jest wpisanie w podany prostokąt dwóch kwadratów o dowolnych rozmiarach. Kwadraty mogą się stykać bokami ze sobą, ale nie mogą na siebie nachodzić oraz mogą się stykać z bokami prostokąta. Każdy bok kwadratu musi być równoległy do dwóch boków prostokąta.

Odpowiedz na pytanie, jaką maksymalną sumę pól kwadratów możesz uzyskać?

Wejście

W pierwszej i jedynej linii wejścia znajdują się dwie liczby całkowite a, b (1 ≤ a < b ≤ 104) określające wymiary prostokąta.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać maksymalną sumę pól kwadratów jaką możesz uzyskać.

Przykład 1

Wejście:

1 4

Wyjście:

2

Przykład 2

Wejście:

2 4

Wyjście:

8

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-01-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.