Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_12_04 - Zgadnij słowo

Nudna podróż samochodem? Zagrajmy w grę! Ja wymyślam n-literowe słowo, a Ty próbujesz je zgadnąć. Jednak zamiast odpowiadać tak lub nie, jedyne co mogę powiedzieć to czy Twoje słowo jest mniejsze leksykograficznie (za nisko), czy większe (za wysoko) od mojego. Jeśli usłyszysz sukces to znaczy, że podałeś właściwe słowo.

Zapamiętaj, że jestem bardzo niecierpliwy, dlatego nie możesz zgadywać w nieskończoność.

A teraz napisz program, który zagra ze mną w tę grę.

Wejście/Wyjście

Na początku Twój program powinien wczytać niewielką liczbę t, oznaczającą liczbę gier jakie rozegramy. Następnie przeprowadzimy t rozgrywek.

Na początku każdej rozgrywki Twój program powinien wczytać liczbę n ∈ [1, 27] określającą długość zgadywanego słowa.

Od tego momentu zaczynamy zgadywanie. Twój program powinien wypisywać n-literowe słowa składające się wyłącznie z wielkich liter alfabetu łacińskiego. Wypisanie słowa innej długości lub zawierającego niedozwolone znaki spowoduje zakończenie naszej zabawy z werdyktem błędnej odpowiedzi. Po każdym wypisaniu słowa natychmiast pojawi się informacja zwrotna:

  • za nisko - jeżeli słowo, o którym myślę jest większe leksykograficznie.
  • za wysoko - jeżeli słowo, o którym myślę jest mniejsze leksykograficznie.
  • sukces - jeżeli zgadłeś słowo, o który myślałem. Po wczytaniu tego komunikatu zaczynamy kolejną rozgrywkę.

Uwaga! To jest zadanie interaktywne, po każdym wypisaniu odpowiedzi należy wyczyścić bufor standardowego wyjścia! W przeciwnym wypadku sędzia nie otrzyma Twojej odpowiedzi, zaś wykonanie programu zakończy się werdyktem przekroczenia limitu czasu. Przykładowo w języku programowania C++ do wyczyszczenia bufora można użyć wywołań: fflush(stdout) lub cout.flush() lub cout << endl. W języku programowania Python służy do tego metoda: sys.stdout.flush().

Przykładowa rozgrywka

Sędzia: 1
Sędzia: 3
Gracz: ALA
Sędzia: za nisko
Gracz: KOT
Sędzia: za wysoko
Gracz: BOB
Sędzia: sukces

Dodane przez:Grzegorz Spryszyński
Data dodania:2021-01-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.