Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_12_02 - Dwie wieże

Napisz program, który sprawdzi, czy dwie wieże ustawione na szachownicy wzajemnie się atakują.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajdują się dwie różne współrzędne pól szachownicy z przedziału [a1 - h8], na których ustawione są dwie wieże.

Wyjaśnienie:
Współrzędne definiowane są za pomocą kombinacji liter i liczb. Kolumny szachownicy oznaczone są małymi literami od a do h, a wiersze ponumerowane są od 1 do 8. Wieża porusza się po liniach pionowych i poziomych, w dowolnym kierunku i o dowolną liczbę niezajętych pól. W tym problemie dwie wieże atakują się wzajemnie, gdy znajdują się w tym samym wierszu lub tej samej kolumnie.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać słowo TAK, jeśli wieże wzajemnie się atakują, w przeciwnym przypadku należy wypisać słowo NIE.

Przykład 1

Dla danych wejściowych:

b2 h2

poprawną odpowiedzią jest:

TAK

Przykład 2

Dla danych wejściowych:

c3 f5

poprawną odpowiedzią jest:

NIE

Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2021-01-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.