Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_12_01 - Najszybszy

Szybkie rozwiązanie pierwszego zadania jest bardzo ważne w konkursach programistycznych. Po pierwsze pozwala już na starcie uzyskać dobrą pozycję, po drugie zmienia nastawienie na bardziej optymistyczne. Danych jest 3 zawodników. Dla każdego z nich znana jest średnia liczba minut jaką zajmuje mu rozwiązanie zadania.

Odpowiedz na pytanie, czy da się jednoznacznie wyznaczyć, który z nich najszybciej rozwiąże pierwsze zadanie?

Wejście

W pierwszej i jedynej linii wejścia znajdują się trzy liczby całkowite t1, t2, t3 ∈ [1, 300] określające średnią liczbę minut jaką zajmuje rozwiązanie zadania każdemu z trzech zawodników.

Wyjście

Jeżeli da się jednoznacznie określić, który z zawodników rozwiąże zadanie jako pierwszy to na wyjściu należy wypisać TAK n, gdzie n to numer tego zawodnika. W przeciwnym wypadku należy wypisać NIE.

Przykład 1

Wejście:

35 22 51

Wyjście:

TAK 2

Przykład 2

Wejście:

6 5 5

Wyjście:

NIE

Przykład 3

Wejście:

299 300 300

Wyjście:

TAK 1

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-01-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.