Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_10_15 - Suma i iloczyn zbiorów

Suma i iloczyn zbiorów

Wyznacz sumę i iloczyn dwóch zbiorów.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba elementów zbioru A - (1 ≤ a ≤ 100). W wierszu drugim znajduje się a liczb naturalnych - elementy zbioru A, (1 ≤ ai ≤ 1000). W trzecim wierszu wejścia znajduje się liczba elementów zbioru B - (1 ≤ b ≤ 100). W wierszu czwartym znajduje się b liczb naturalnych - elementy zbioru B, (1 ≤ bi ≤ 1000). Elementy w zbiorach nie powtarzają się.

Wyjście
W pierwszym wierszu wyjścia należy wypisać uporządkowany rosnąco ciąg liczb naturalnych będący sumą zbioru A i B. W drugim wierszu wyjścia należy wypisać uporządkowany rosnąco ciąg liczb naturalnych będący iloczynem zbioru A i B lub słowo NULL, jeśli iloczyn jest zbiorem pustym.

Przykład

Wejście
6
6 5 4 3 2 1
4
1 7 5 3

Wyjście
1 2 3 4 5 6 7
1 3 5


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2018-12-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.