Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_10_13 - Dżungla

Zoologowie przepłynęli rzekę Amazonkę tworząc jednocześnie listę n zwierząt jakie zauważyli po drodze. Każde zwierzę zakwalifikowali do jednego z 500000 gatunków. Chcą oni chronić gatunki zagrożone. Do tego celu potrzebne jest im oprogramowanie, które dla danego przedziału pozycji listy znajdzie dowolny gatunek występujący w nim dokładnie raz.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n ∈ [5, 5×105] i q ∈ [1, 5×105] określające odpowiednio liczbę pozycji na liście zwierząt oraz liczbę zapytań.

W drugiej linii wejścia znajduje się n liczb całkowitych z przedziału [1, 5×105] oznaczających gatunki kolejnych zwierząt na liście.

W kolejnych q liniach znajdują się zapytania. Każde zapytania składa się z dwóch liczb całkowitych l, r (1 ≤ lrn) określających przedział pozycji listy zwierząt, w którym szukamy niepowtarzającego się gatunku.

Wyjście

Dla każdego zapytania należy w osobnej linii wypisać gatunek, który w danym przedziale występuje dokładnie raz albo 0 jeżeli nie ma takiego gatunku.

Jeżeli dla danego zapytania istnieje wiele rozwiązań, wypisz dowolne z nich.

Przykład

Wejście:

5 4
22 12 12 2018 22
2 3
4 5
5 5
1 4

Wyjście:

0
2018
22
22

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2018-12-20
Limit czasu wykonania programu:2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.