Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_09_15 - Gwiazdy na niebie

Jasio stoi na wielkim kamieniu i podziwia gwiazdy w tą piękną bezchmurną noc.

Wypisz gwiazdy w kolejności, jakiej widzi Jasio je stojąc na wielkim kamieniu (od lewej do prawej). Jasio stoi w miejscu oznaczonym współrzędnymi (0, 0).

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba określająca ilość gwiazd (nie więcej niż 500000).

Każda gwiazda opisana jest w następującej specyfikacji: nazwa gwiazdy (od 2 do 11 dużych liter jezyka łacińskiego, nazwy mogą się powtórzyć), współrzędna x i współrzędna y, x ∈ [-1000000, 1000000], y ∈ [1..1000000].

Wyjście

Dla każdego zestawu nazwy gwiazd w kolejnosci od lewej do prawej, w jakiej widzi je Jasio. Jeśłi któreś pokrywają się, to wypisujemy je leksykograficznie.

Przykład

Wejście:
5
GWIAZDAALFA -2 3
GWIAZDECZKA 2 4
FRAKTALENKA 2 3
FRAKTUSIA 4 6
GWIAZDAX -4 1

Wyjście:
GWIAZDAX
GWIAZDAALFA
GWIAZDECZKA
FRAKTALENKA
FRAKTUSIA


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2018-05-21
Limit czasu wykonania programu:1s-3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.