Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_09_14 - Minimalnie maksymalna

Minimalnie maksymalna

W układzie kartezjańskim, dla zadanych n punktów kratowych, znajdź takie rzeczywiste a, b, dla których proste x=a i y=b podzielą układ na cztery części tak, aby maksymalna liczba punktów kratowych jednej z czterech części była jak najmniejsza.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba punktów kratowych n (4 ≤ n ≤ 105). Dalej w n wierszach podane są współrzędne punktów kratowych, w każdym wierszu dwie liczby całkowite x, y (1 ≤ x, y ≤ 106).

Wyjście
Na wyjściu należy wypisać najmniejszą możliwą wartość, którą można osiągnąć dobierając odpowiednie wartości a i b.


Przykład

Wejście
7
3 1
5 3
9 1
6 3
5 4
8 10
11 6

Wyjście
2


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2018-05-21
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.