Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_09_09 - Przesłanie

Napisz program, który odszyfruje przesłanie. Podpowiedź do zadania jest taka, że jeśli tekst składa się z n znaków, to szyfrogram będzie miał tych znaków 2n.

Wejście

Jeden wyraz złożony z dużych liter języka łacińskiego złożony z 2n znaków, gdzie n jest nie większe niz milion.

Wyjście

Przesłanie złożone z n dużych liter języka łacińskiego.

Przykład

Wejście:
NZTPBKJTMNHXMBUOBDIBNRBRXWYBFGGINGCCGG
Wyjścia nie podano celowo

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2018-05-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.