Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_09_08 - Pole trapezu

Rozwiązując zadania z matematyki najbardziej lubie te z planimetrii. Zawsze się znajdzie takie, które na pierwszy rzut oka wygląda na nierozwiązywalne, a w rzeczywistości jest "obraźliwie" łatwe.

Mamy trapez, w którym poprowadzono przekątne dzielące go na cztery trójkąty. Znając pola P1 i P2 wyznacz pole tego trapezu.

Pole trapezeu

Wejście

Pewna liczba zestawów danych (nie więcej niż milion). Każdy zestaw składa się z dwóch liczb całkowitych dodatnich P1 i P2. Każda z nich jest nie większa niż 1010. 

Wyjście

Pole trapezu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga! Dane są tak dobrane, że wszystkie rozwiązania są mniejsze niż 263.

Przykład

Wejście:
10 20

Wyjście:
90.00

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2018-05-16
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.