Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_09_07 - Wariacje liczbowe

Ustalmy pewną liczbę przekształceń  p oraz pewną liczbę naturalną n. Następnie do liczby n dodajmy sumę jej cyfr otrzymując liczbę n1, do liczby n1 dodajmy sumę jej cyfr i otrzymując liczbę n2, czynność powtarzamy p razy otrzymując liczbę np. Twoim zadaniem jest wyznaczenie wszystkich liczb n z których po p przekształceniach otrzymamy liczbę np.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t określająca liczbę zestawów danych (nie więcej niż 1000).

Każdy zestaw składa się z dwóch liczb naturalnych  np i p, gdzie np należy do przedziału [0..1015], a liczba p [1..100].

Wyjście

Dla każdej każdego zestawu w jednym wierszu wypisujemy w porządku rosnącym wszystkie liczby n, z których po p przekształceniach otrzymamy liczbę np lub napis brak, jeśli taka liczba nie istnieje.

Przykład

Wejście:
5
24 1
34 1
78 1
12344 1
123 5

Wyjście:
21 
26 
66 
12328 
84 93 102 


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2018-05-16
Limit czasu wykonania programu:1s-4s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.