Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_08_19 - Tysiące talii kart

Załóżmy, że dysponujesz bardzo dużą ilością talii kart (nawet 100 000). Każdą z nich przetasowujemy, następnie kładziemy je obok siebie numerując kolejno począwszy od 1. Początkowe ustawienie każdej z talii  jest znane.

Teraz wykonujemy szereg czynności. Oto opis pojedynczej z nich: podajemy przedział [a..b], nakazujący, że w każdej z talii od numeru a do numeru b, bierzemy kartę z wierzchu i kładziemy ją pod spód. Twoim zadaniem jest wypisanie porządku kart po wykonaniu tych operacji.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca liczbę talii (liczba n należy do przedziału [1..100 000].

W kolejnych n wierszach po 24 karty otrzymane w wyniku tasowania. Dla ułatwienia, karty numerujemy od 1 do 24.

Następnie jedna liczba q określająca ilość zapytań (nie więcej niż milion).

Każde zapytanie składa się z dwóch liczb a i b, oznaczające początkowy numer talii i końcowy numer talii.

Wyjście

Wypisanie ustawienia kart każdej z talii po wykonaniu wszystkich zapytań.

Przykład

Wejście:
5
8 21 16 23 19 17 14 20 15 4 9 22 13 2 18 11 7 5 10 1 3 6 24 12 
17 12 6 7 1 20 2 9 11 15 4 18 10 21 14 13 24 19 8 16 22 3 5 23 
24 5 9 14 7 17 1 8 15 3 11 23 20 4 12 21 6 10 16 18 19 13 22 2 
18 16 22 8 20 24 3 7 13 14 19 2 11 17 10 4 21 15 12 1 23 6 9 5 
1 8 13 22 18 19 3 15 11 20 7 23 2 6 16 4 9 14 5 10 12 17 24 21 
3
1 5
2 4
4 5

Wyjście:
12 8 21 16 23 19 17 14 20 15 4 9 22 13 2 18 11 7 5 10 1 3 6 24 
5 23 17 12 6 7 1 20 2 9 11 15 4 18 10 21 14 13 24 19 8 16 22 3 
22 2 24 5 9 14 7 17 1 8 15 3 11 23 20 4 12 21 6 10 16 18 19 13 
6 9 5 18 16 22 8 20 24 3 7 13 14 19 2 11 17 10 4 21 15 12 1 23 
24 21 1 8 13 22 18 19 3 15 11 20 7 23 2 6 16 4 9 14 5 10 12 17 

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-11-27
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.