Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_08_17 - Zjazd koordynatorów

Co kilka lat, główna siedziba Kryptografii i Kryptoanalizy w Bajtocji organizuje zjazd koordynatorów opiekujących się pracownikami na ściśle przydzielonych obszarach. Głównemu koordynatorowi Jakubowi zależy, aby nikt nie był poszkodowany i chce zorganizować spotkanie w mieście, które będzie miastem centralnym, tzn. że najbardziej oddalony koordynator od tego miasta, będzie miał do niego drogę o długości d i jednocześnie nie będzie istniało takie miasto centralne, aby najbardziej oddalony koordynator znajdowałby się w odległości d - 1 od niego. Niestety zadanie okazało się bardzo skomplikowane, a więc zatrudniono najlepszego specjalistę w mieście (ciebie), żeby napisał program, który wyznaczy numery miast, które mogą być centralne. Zakładamy, że jeśli istnieje połączenie między dwoma miastami, to odległość między nimi wynosi 1

Wejście

W pierwszym wierszu dwie liczby całkowite n i p określające odpowiednio liczbę miast oraz liczbę połączeń między nimi (3 < n < 1001, 2 < p < 5001).

W kolejnych p wierszach po dwie liczby a i b oznaczające, że istnieje bezpośrednie połączenie drogą dwukierunkową między miastami a i b (0 < a, b ≤ n, a  b oraz nie istnieją dwa identyczne połączenia).

Następnie jedna liczba k określająca liczbę koordynatorów. Liczba ta mieści się w przedziale [1..50].

W ostatnim wierszu k miast, w których mieszkają koordynatorzy. W jednym mieście może mieszkać kilku koordynatorów.

Gwarantuje się, że z dowolnego miasta a można dotrzeć do dowolnego miasta b.

Wyjście

Numery miast, w których można zorganizować spotkanie koordynatorów uporządkowane rosnąco.

Przykład

Wejście:
9 9
1 2
2 3
2 5
3 4
5 6
5 7
6 7
7 8
8 9
3
4 6 8

Wyjście:
2 5

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-11-27
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.