Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_08_15 - Bryła

Zadanie polega na obliczeniu pola (P) i objętości (V) bryły zbudowanej z sześcianów o wymiarach 1x1x1.

Wyobraźmy sobie płaszczyznę współrzędnych XYZ, na której w punkcie docelowym (0;0;0) znajduje się sześcian, który 
się rozrasta o kolejne tworząc nową bryłę w zależności od kierunków współrzędnych podanych na wejściu np.:

- 'X' czyli x+1, dając bryłę (0;0;0)+(1;0;0)
- 'x' czyli x-1, dając bryłę (0;0;0)+(-1;0;0)
- 'Y' czyli y+1, dając bryłę (0;0;0)+(0;1;0)
- 'y' czyli y-1, dając bryłę (0;0;0)+(0;-1;0)
- 'Z' czyli z+1, dając bryłę (0;0;0)+(0;0;1)
- 'z' czyli z-1, dając bryłę (0;0;0)+(0;0;-1)

Przykładowo mając startowy sześcian o współrzędnych (0;0;0) dołączymy do niego kolejne o kierunkach "XYZ" otrzymamy bryłę o współrzędnych (0;0;0)+(1;0;0)+(1;1;0)+(1;1;1), co daje nam pole równe 18, a objętość równą 4 jednostkom.

Sześciany mogą na siebie nachodzić, nie powodując żadnych zmian w wielkości bryły.
Maksymalna ilość jednostek, w których bryła może się rozrosnąć to 45 w każdym z 6 kierunków.

Wejście:

W pierwszym wierszu znajduje się liczba t (t<=105), oznaczająca liczbę testów do zadania.
W kolejnych t wierszach znajdują się ciągi znaków określające kierunki tworzenia bryły.
Ciąg zawiera maksymalnie 1000 znaków.

Wyjście:

Pole poprzedzone literą 'P' oraz znakiem równości ("P = ").
Objętość poprzedona literą 'V' oraz znakiem równości ("V = ").

Przykład

Wejście:
3
XYZ
XXxx
XyxYXyxYXyxY
Wyjście:
P = 18
V = 4
P = 14
V = 3
P = 16
V = 4

Dodane przez: 
Data dodania:2017-11-27
Limit czasu wykonania programu:1s-4s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.