Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_08_03 - Dopasuj hasło

Jednym z zabezpieczeń banku przed keyloggerami jest wprowadzanie niepełnego hasła. To znaczy, że po zalogowaniu podajemy tylko niektóre jego litery. Twoim zadaniem jest napisanie modułu dla pewnego banku, który będzie sprawdzał, czy klient poprawnie wpisał litery z hasła.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba określająca liczbę danych testowych.

Każdy test składa się z dwóch wierszy. Pierwszy to pełne hasło złożone tylko z małych i dużych liter oraz z cyfr (od 3 do 20 znaków), a drugi to hasło z zakrytymi niektórymi literami (od 1 do 40 znaków). 

Wyjście

Napis ok, jeśli hasła pasują oraz error, jeśli hasła nie pasują.

Przykład

Wejście:
2
fraktal
**ak**l
FRAKTAL
F*RAKTAL

Output:
ok
error

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-11-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.