Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_08_01 - Parzysta parzystość

Napisz program, który stwierdzi, czy podana liczba naturalna jest parzysta, a jeśli nie jest, to czy można tak poprzestawiać cyfry, aby taka powstała.

Wejście

Jedna liczba całkowita należąca do przedziału [0..1015].

Wyjście

Napis Tak jeśli można otrzymać liczbę parzystą oraz Nie jeśli nie ma takiej możliwości.

Przykład

Wejście:
121

Wyjście:
Tak

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-11-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.