Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_07_14 - Plaster miodu

Plaster miodu

Narysuj plaster miodu złożony z n kolumn, po m komórek w każdej kolumnie.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 100) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Każdy zestaw składa się z dwóch wierszy. W pierwszym wierszu podana jest liczba całkowita k (1 ≤ k ≤ 100) oznaczająca liczbę kolumn plastra miodu. W wierszu drugim podanych jest k liczb całkowitych m (1 ≤ m ≤ 100) oznaczających liczebność sześciokątnych komórek w kolejnych kolumnach plastra miodu.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy narysować właściwy plaster miodu używając trzech znaków: _, /, \, znaku spacji i znaku końca linii tak, jak to pokazane jest w przykładowym wyjściu. Każdy rysunek kończy znak końca linii.

Przykład

Wejście
2
4
1 1 1 1
5
3 4 1 2 4

Wyjście
 _  _  
/ \_/ \_ 
\_/ \_/ \
 \_/ \_/
 _  _  _ 
/ \_/ \_/ \
\_/ \_/ \_/
/ \_/ \_/ \
\_/ \ / \_/
/ \_/ \_/ \
\_/ \  \_/
 \_/  / \
 / \  \_/
 \_/   

Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2017-04-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.