Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_07_09 - System liczbowy inny niż inne

Na temat systemów liczbowych można pisać bardzo wiele. Ulubionym system dla ludzi jest system dziesiętny. Wszelkie wartości liczb zapisane za pomocą dziesięciu cyfr są doskonale rozumiane i raczej nie wyobrażamy sobie aby używać innego. Komputery lubują się w systemie dwójkowym, a w Trójkolandii obowiązującym systemem jest system trójkowy. Zaważ, że w każdym wspomnianym systemie podstawa jest stała - w dziesiętnym jest to liczba 10, natomiast w dwójkowym liczba 2. W tym zadaniu zajmiemy się systemem, w którym mnożniki kolejnych pozycji nie są zdefiniowane w postaci potęgi pewnej podstawy tylko przez silnię kolejnych liczb naturalnych dodatnich.

Np. liczba

(100)10 = 4⋅4! + 0⋅3! + 2⋅2! + 0⋅1! = (4020)!

 Zadanie polega na zamianie liczby z systemy dziesiętnego na opisany w treści zadania. Rozpatrujemy cyfry: {0, 1, 3, ..,9, A, B, ...}. 

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t określająca liczbę zestawów danych (nie więcej niż 106).

W kolejnych t wierszach po jednej liczbie całkowitej a zapisanej w systemie dziesiętnym mieszczącej się w przedziale [0..264-1].

Wyjście

Dla każdego zestawu testowego po jednej liczbie zapisanej w systemie silniowym.

Przykład

Wejście:
3
10
100
0

Wyjście:
120
4020
0

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-04-07
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.