Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_07_01 - LATKARF

Zadanie konkursowe podane jako pierwsze powinno być proste - tzw. elementarne i takie jest. Dla zadanych dwóch liczb określ, która jest większa. Niestety przez nieuwagę, autor zadania podał cyfry liczb w odwrotnej kolejności. Twoim zadaniem jest porównanie ich i wypisanie tej, która jest większa (jeśli liczby są równe, wypisujemy dowolną). Porównanie powinno być przeprowadzone na liczbach zapisanych w oryginale.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t określająca liczbę zapytań (t < 106).

W drugim wierszu po dwie liczby naturalne zapisane w odwrotnej kolejności cyfr. Każda mieści się w 32 bitowym typie danych.

Wyjście

Dla każdego zapytania większa liczba w jej pierwotnej postaci.

Przykład

Wejście:
3
2 0
123 321
231 141

Wyjście:
2
321
141

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-04-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.