Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_06_08 - Miara kąta

Miara kąta

Wyznacz miarę (w stopniach) kąta wypukłego między wskazówkami minutową a godzinową zegara o zadanej godzinie.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 1000) oznaczająca liczbę przypadków testowych. W kolejnych d wierszach podane są przypadki. Każdy przypadek to godzina zapisana w formacie G:MM (0 ≤ G ≤ 23, 00 ≤ MM ≤ 59).

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy podać miarę kąta wypukłego (w stopniach, z dokładnością do jednej cyfry po przecinku), jaki tworzą wskazówki minutowa i godzinowa zegara o zadanej godzinie.
Dla godziny 0:00 i 12:00 rozwiązaniem jest kąt zerowy.

Przykład

Wejście
4
3:00
9:30
12:00
18:00

Wyjście
90.0
105.0
0.0
180.0


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2016-10-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.