Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_06_05 - Dystans

Dystans

Kiedy za oknem jest szaro i zimno, nic tak nie poprawia samopoczucia jak lekka przebieżka. Przyjemność tę musisz chwilowo odłożyć, bo aktualizacja oprogramowania w zegarkach biegowych, za którą byłeś odpowiedzialny, zawiera poważny błąd. Funkcja naliczania dystansu, na podstawie śladu GPS, nie działa poprawnie, a to powoduje, że pozostałe istotne funkcje aktywności biegowej także działają błędnie. Ślad GPS rysowany jest na podstawie zapisanych kolejnych punktów położenia współrzędnych geograficznych. Znając te punkty, wyznacz dystans śladu, który jest długością odcinka lub sumą długości wszystkich boków łamanej.


Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 1000) oznaczająca liczbę zestawów danych. W pierwszym wierszu każdego zestawu znajduje się liczba całkowita n (2 ≤ n ≤ 1000) oznaczająca liczbę punktów. W kolejnych n wierszach podane są po dwie całkowite współrzędne x, y (-104x,y ≤ 104) oznaczające koordynaty kolejnych punktów. Odcinkiem jednostkowym układu współrzędnych jest 1 metr. Wielkość rozmiaru plików wejściowych nie przekracza 5 MB.

Wyjście
Dla każdego zestawu danych, wyznacz całkowity dystans śladu w km, z dokładnością do co najmniej dwóch cyfr po przecinku.

Przykład

Wejście
2
2
0 0
30 40
5
0 0
30 100
0 0
30 100
0 0

Wyjście
0.05
0.42


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2016-10-17
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.