Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_06_02 - O Janku Wędrowniczku

O Janku Wędrowniczku

Mały Jasiu ledwo nauczył się czytać, a już zainteresował się opowiastką napisaną przez Marię Konopnicką - O Janku Wędrowniczku. Bohaterem opowiastek jest mały Janek, który postanawia wyruszyć w świat. Po drodze czekają go liczne przygody, dzięki którym chłopiec poznaje otaczającą go naturę, spotyka na swej drodze zwierzęta i poznaje ich zwyczaje. Książka wzbudza w dziecku ciekawość świata oraz rozwija więź z przyrodą. Jasiu do książki powraca nieustannie, a wszystkie opowiastki zna chyba już na pamięć. Jasiu, co już wiemy, ma także zamiłowanie do arytmetyki, nieustannie liczy i rachuje, rozwijając swoje zdolności matematyczne. Postanowił połączyć przyjemne z pożytecznym i zliczać zdania występujące w opowiadaniach. Jasiu jest bystry i szybko zauważył, że każde zdanie kończy się jednym z czterech znaków interpunkcyjnych, tj.: kropką, znakiem zapytania, wykrzyknikiem lub wielokropkiem. No to liczymy razem z Jasiem!


Wejście
Na wejściu znajduje się opowiadanie, na którre składa się tekst złożony z nie więcej niż 104 znaków.

Wyjście
Na wyjściu należy podać liczbę zdań w opowiadaniu.

Przykład

Wejście
Mały Janek Wędrowniczek w wielką podróż wybrał się.
Świat chciał poznać dookoła, szedł przez łąki, wieś i pola.
Spotkał boćka, owiec stadko... Lecz nie wszystko szło tak gładko!
Także inne miał przygody, aż na koniec wpadł do wody.
Jak skończyła się wycieczka? To zawiera ta książeczka.

Wyjście
7


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2016-10-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.