Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_05_14 - Miasta

Wypisz miasto, które jest n-te z kolei co do wielkości. Jeśli jest kilka takich miast wypisz je w porządku alfabetycznym (miasta o tej samej nazwie traktujemy jako dwa różne miasta). Jeśli takich miast nie ma, wypisz napis BRAK.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca liczbę miast (n < 100 001)

W kolejnych n wierszach nazwy miast oraz liczba ludności (nazwa miasta jest nazwą złożoną z co najwyżej 23 dużych liter języka łacińskiego, ludność to liczba całkowita mieszcząca się w przedziale [103..109])

Następnie jedna liczba q - liczba zapytań (q < 100 001).

Każde zapytanie składa sie z jednej liczby całkowitej należącej do przedziału [1..n] określające, które miasto pod względem wielkości należy podać.

Wyjście

Dla każdego zapytania miasta wypisane w jednym wierszu oddzielone znakiem spacji w porządku alfabetycznym lub napis BRAK, jeśli nie ma takiego miasta.

Przykład

Wejście:
5
WARSZAWA 1700000
TORUN 210000
OLSZTYN 170000
DZIALDOWO 21000
BAJTOCJA 21000
3
1
4
5

Wyjście:
WARSZAWA
BAJTOCJA DZIALDOWO
BRAK

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-03-02
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.