Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_05_11 - Podbiegi

Podbiegi

Jasiu trenuje dzisiaj kilkuminutowe podbiegi. W tym celu zaplanował sobie trasę z kolejnymi wysokościami chwilowego postoju na odpoczynek. Zauważył jednak, że w niektórych przypadkach, jeśli zmieni kolejność punktów wysokości postoju, to liczba podbiegów będzie większa, a na tym mu najbardziej zależy. Znając ciąg wartości wysokości, przegrupuj kolejność interwałów biegowych tak, aby uzyskać maksymalną liczbę podbiegów.


Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 1000) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Dla każdego przypadku, w pierwszym wierszu znajduje się liczba całkowita n (2 ≤ n ≤ 1000) oznaczająca liczbę punktów postoju. W wierszu drugim danych jest n liczb całkowitych ai (0 ≤ ai ≤ 1000) oznaczających wartości wysokości postoju.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy podać maksymalną liczbę podbiegów, w wyniku optymalnego przegrupowania kolejności wartości wysokości postoju.

Przykład

Wejście
2
4
20 10 30 10
5
20 30 10 0 40

Wyjście
2
4

Wyjaśnienie: W pierwszym przypadku Jasiu może uzyskać maksymalnie dwa podbiegi zmieniając kolejność wyrazów w ciągu na np. 10 20 10 30 lub 10 10 20 30. W drugim przypadku istnieje tylko jedna kombinacja 0 10 20 30 40, dla której maksymalizujemy liczbę podbiegów do czterech.


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2016-03-02
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.