Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_05_05 - 1 2 3

Kombinatoryka jest działem w matematyce, w którym zadania z powodzeniem można rozwiązywać wykorzystując komputer. Dziś, tego pięknego kwietniowego dnia, przygotowałem dla Was jedno z nich. Napisz program, który stwierdzi ile różnych liczb n cyfrowych można zbudować z cyfr {1, 2, 3}, takich, że moduł (wartość bezwzględna) różnicy dwóch sąsiednich cyfr będzie zawsze równy jeden. Wynik przedstaw modulo 101010101.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba określająca liczbę zapytań (nie więcej niż milion).

Każde zapytanie składa się z jednej liczby naturalnej n określającej liczbę cyfr danej liczby (1 < n < 1000001).

Wyjście

Dla każdej liczby cyfr określ liczbę różnych liczb jaką można zbudować z cyfr {1, 2, 3}.

Przykład

Wejście:
2
2
3
Wyjście:
4
6

Wyjaśnienie

Dla liczby złożonej z 3 cyfr (drugi przykład) możemy zbudować następujące liczby: 121, 123, 212, 232, 321, 323,


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-03-02
Limit czasu wykonania programu:1s-4s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.