Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_05_03 - Trójkąty

 

Trójkąty

Jasio jako bardzo zdolny uczeń postanowił uczęszczać na dodatkowe zajęcia z matematyki. Lekcje niezwykle mu się spodobały. Na koniec jednej z nich pani profesor przedstawiła zadanie domowe.

Narysowała na tablicy trójkąt równoboczny o boku=1. Następnie narysowała kolejny trójkąt równoboczny o boku=2 i podzieliła go na mniejsze części które były trójkątami równobocznymi o boku=1. Uczyniła to samo z kolejnym trójkątem. I zadała pytanie: ile wszystkich trójkątów możemy zaobserwować w trójkącie o boku n?

Jasio jest bardzo inteligentnym chłopcem i dość szybko wpadł na pomysł rozwiązania problemu. Wracając do domu rozmyślał jednak jak sprawdzić poprawność otrzymanych wyników. Ty jako starszy brat Jasia postanowiłeś pomóc mu w tym trudnym zadaniu.

Napisz program w którym określisz ile trójkątów można znaleźć w zadanym trójkącie o boku n.

Wejście:

W pierwszej linii jedna niewielka liczba (n<1001) oznaczająca liczbę przypadków testowych.

W drugiej linii jedna liczba t (t<10001) oznaczająca liczbę skraplaczy wilgoci na farmie.

W kolejnych t liniach dwie liczby x,y będące współrzędnymi skraplaczy (|x|,|y|<1001)

W pierwszym wierszu jedna liczba k określająca ilość zestawów danych (k< 10^6).

Każdy zestaw składa się z jednej liczby n, przedstawiającej numer figury (0 ≤ n ≤ 10^9).

Wyjście:

Jedna liczba będąca odpowiedzią na zadane pytanie dla trójkąta o boku n. Wynik przedstaw modulo 10101.

Przykład:

Wejście:
3
1
2
10
Wyjście:
1
5
315

Dodane przez:Szymon Witkowski
Data dodania:2016-03-02
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.