Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_04_18 - Wartość sumy algebraicznej

Wartość sumy algebraicznej

Skoro tu jesteś, to zapewne już pomogłeś Jasiowi z odtworzeniem pracy domowej w tym zadaniu. No ale praca domowa sama się nie zrobi, trzeba policzyć wartość wyrażenia dla pewnych zmiennych x, y, z. Są dwa sposoby, pierwszy to kartka papieru i długopis, drugi, jak już się pewnie domyślasz, to Twój ulubiony język programowania.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajdują się cztery liczby całkowite d, x, y, z (1 ≤ d ≤ 1000, -1000 ≤ x, y, z ≤ 1000, ), gdzie d oznacza liczbę przykładów do rozwiązania, a liczby x, y, z to wartości zmiennych dla wszystkich przykładów. Każde wyrażenie znajduje się w osobnym wierszu, na które składa się ciąg znaków opisujący sumę algebraiczną, której wyrazami są jednomiany stopnia pierwszego zmiennej x, y, z, o współczynnikach jednocyfrowych co do modułu. Należy założyć, że wszystkie wyrażenia są poprawne, a długość wyrażenia nie przekracza 1000 znaków.

Wyjście
Na wyjściu należy wypisać wartość liczbową wyrażenia algebraicznego, dla zmiennych x, y, z.

Przykład

Wejście
3 1 2 3
x+y-z
x-(3x+y)
5x+(-y+(-2z+5))

Wyjście
0
-4
2


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2015-07-15
Limit czasu wykonania programu:0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.