Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_04_17 - Proste i punkty

Dla danej prostej, określ liczbę punktów, przez które przechodzi.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczb n określająca liczbę punktów na płaszczyźnie (n < 1000 001).

W kolejnych n wierszach po dwie współrzędne x i y każdego punktu, takie że |x| < 5001 oraz |y| < 5001.

Nastę™pnie jedna liczba p określająca liczbę™ prostych (p < 100 001).

W kolejnych p wierszach po trzy współrzę™dne A, B, C prostych zapisanych w postaci ogólnej: Ax + By + C = 0. (|A|, |B|, |C| < 5001).

Uwaga!! W zadaniu dwa punkty o tych samych współrzędnych to dwa różne punkty.

Wyjście

Dla kaĹźdej prostej liczbę punktów, przez które ona przechodzi.

Przykład

Wejście:
3
1 1
-1 -1
2 4
2
1 -1 0
3 1 -2

Wyjście:
2
0

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-07-15
Limit czasu wykonania programu:1s-6s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.