Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_04_16 - Soczystość

Soczystość

Jabłka przemieszczają się po taśmociągu jeden za drugim, a Jasiu musi wybrać spośród wszystkich jabłek te, których suma soczystości będzie możliwie największa. To jest jego zadanie. Ponieważ jabłka przemieszczają się bardzo szybko, Jasiu nie zdąży wybrać dwóch kolejnych jabłek, dlatego musi sobie zaplanować przed rozpoczęciem pracy, które jabłka będzie wybierał. Znając z góry ciąg soczystości kolejnych jabłek na taśmociągu, napisz program, który wyznaczy największą sumę sozystości, jaką można uzyskać z jabłek na taśmociągu.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba przypadków testowych d (1 ≤ d ≤ 100). Dla każdego przypadku testowego w pierwszym wierszu podana jest liczba n (1 ≤ n ≤ 105) oznaczająca liczbę jabłek na taśmociągu. W wierszu drugim, danych jest n liczb całkowitych ai (1 ≤ ai ≤ 104) oznaczających soczystości kolejnych jabłek.
Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy podać maksymalną sumę soczystości.

Przykład

Wejście
2
7
2 4 6 8 3 5 9
5
2 2 2 2 2

Wyjście
21
6


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2015-07-15
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.