Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_04_14 - Najbliższa pierwsza

Najbliższa pierwsza

Dla zadanej liczby naturalnej n znajdź najbliższą jej liczbę pierwszą.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba przypadków testowych d (1 ≤ d ≤ 105). Dla każdego przypadku testowego w osobnym wierszu znajduje się jedna liczba naturalna n (1 ≤ n ≤ 107).

Wyjście
Dla każdej liczby naturalnej n należy wyznaczyć liczbę pierwszą, której odległość na osi liczbowej od liczby n będzie najmniejsza. Jeśli istnieją dwie liczby pierwsze o takiej samej odległości, należy wypisać mniejszą z nich.

Przykład

Wejście
4
30
101
1001
10001

Wyjście
29
101
997
10007


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2015-07-15
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.