Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_04_11 - Liczby (nie) względnie pierwsze

Z danego multizbioru liczb znajdź taki podzbiór, który także może być multizbiorem, którego moc będzie największa oraz największy wspólny dzielnik wszystkich liczb tego podzbioru będzie większy niż 1.

Wejście

W pierwszym wierszu liczba przypadków testowych (nie więcej niż 1000).

Specyfikacja każdego przypadku testowego:

W pierwszym wierszu jedna liczba n (n < 10 000) określająca długość ciągu.

W drugim wierszu elementy tego ciągu. Każdy element jest liczbą naturalną mieszczącą się w przedziale [1..106].

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego największa moc podzbioru spełniającego kryteria zadania.

Przykład

Wejście:
3
1
3
4
2 3 4 6
5
5 10 15 20 5

Wyjście:
1
3
5

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-07-15
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.