Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_04_10 - Dwa po(d)ciągi

Dwa po(d)ciągi

Jasiu jest manewrowym na kolei. Do jego obowiązków należy między innymi sprzęganie i rozprzęganie taboru. Od jakiegoś czasu na stacji manewrowej pojawia się pociąg ze specjalnym składem, nie jest to jednak złoty pociąg...
Skład ten złożony z wagonów należy rozdzielić na dwa składy tak, aby spełniony był pewien warunek. Jasiu nie dopytuje dlaczego tak, po prostu wykonuje swoją robotę. Warunkiem tym jest jednakowa suma oznaczeń wagonów w obu rozdzielonych składach. Czasem nie jest to możliwe, wówczas Jasiu musi przestawiać lub doczepiać inne wagony, tego chce jednak uniknąć, bo to sporo dodatkowej pracy. Czasem jednak taki podział możliwy jest na więcej niż jeden sposób, wówczas maszynowy już sam decyduje, gdzie nastąpi rozdzielenie składu. Twoim zadaniem jest pomóc Jasiowi i udzielić odpowiedzi, na ile sposobów może rozdzielić skład na dwa składy, aby spełniony był warunek. Inaczej mówiąc, na ile sposobów można ciąg liczb całkowitych podzielić na dwa spójne podciągi tak, aby sumy wyrazów obu podciągów były takie same?

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba przypadków testowych d (1 ≤ d ≤ 100). Dla każdego przypadku testowego w pierwszym wierszu znajduje się liczba całkowita n (2 ≤ n ≤ 105) oznaczająca liczbę wagonów. W wierszu drugim znajduje się n liczb całkowitych ai (-106ai ≤ 106) będących oznaczeniami kolejnych wagonów. Pliki wejścia nie przekraczają 2MB.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy odpowiedzieć na pytanie nurtujące Jasia.

Przykład

Wejście
2
3
1 2 3
4
-1 2 0 2

Wyjście
1
0


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2015-07-15
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.