Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_04_07 - Zlot programistów

DziałdowoJuż tej jesieni w pięknej miejscowości Działdowo w północno-wschodniej Bajtocji, odbędzie się zlot najwybitniejszych Bajtockich programistów. Będą oni prezentowali swoje programistyczne umiejętności rozwiązując skomplikowane problemy w niebywale optymalny sposób. Burmistrz tego miasta zlecił sprawy związane z organizacją wydarzenia właśnie Tobie. Okazało się, że chętnych chcących podziwiać umiejętności najlepszych jest tak dużo, że żadna miejscowa hala ich nie pomieści. Musisz więc zdecydować się na przygotowanie sceny na Działdowskim rynku. Dobrze się składa, że scena w tym miejscu znajduje się w punkcie o współrzędnych (0, 0). Wiesz na pewno, że miejsca siedzące musisz tak ustawić, żeby osoba podziwiająca ten spektakl nie miała przysłoniętego widoku przez żadną inną osobę siedzącą przed nią. System komputerowy, który stworzysz musi działać następująco. Osoba, która deklaruje się na to wydarzenie podaje współrzędne miejsca, na którym chce siedzieć, natomiast system wydaje komunikat TAK, jeśli nie jest ono przez nikogo zajęte oraz gwarantuje doskonałą widoczność sceny, oraz NIE w przeciwnym razie.  

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t określająca liczbę zestawów danych (t < 100 001).

Każdy zestaw składa sie z dwóch liczb całkowitych x i y definiujących współrzędne rezerwowanego miejsca. Współrzędne są podawane w porządku chronologicznym w jakim zostały rezerwowane miejsca (|x| < 109, |y| < 109).

Wyjście

Dla każdego zestawu TAK, jeśli można zarezerwować miejsce o podanych współrzędnych oraz NIE w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście:
4
1 -1
0 2
7 100
1 -1
Wyjście:
TAK
NIE
TAK
NIE

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-07-15
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.