Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_04_03 - Największa suma cyfr

Z danego przedziału obustronnie domkniętego [a..b] wypisz liczbę, której suma cyfr jest największa. Jeśli jest kilka takich liczb, wypisz największą.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t określająca liczbę zestawów danych (t < 200 001).

Każdy zestaw danych składa się z dwóch liczb naturalnych a i takich, że 0 ≤ ab ≤ 1018.

Wyjście

Dla każdego zestawu testowego jedna liczba spełniająca kryteria zadania.

Przykład

Wejście:
2
20 100
28 46

Wyjście:
99
39

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-07-15
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.