Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_03_19 - Pięć kół i kwadrat

Profesor Algobit, znany wśród studentów jako srogi i wymagający wykładowca, jako pracę zaliczeniową dla swoich studentów dał z pozoru bardzo trudne zadanie. Narysował kwadrat oraz pięć losowych okręgów. Podał niezbędne współrzędne tych figur i nakazał zamalować część wspólną tych okręgów z kwadratem, a następnie poprosił, aby policzyli oni jaki procent kwadratu został zamalowany. Zmartwieni studenci rozeszli się do domów nie mając kompletnie żadnego pomysłu na rozwiązanie tego zadania. Ostatnia nadzieja tkwi w Tobie. Pomóż biednym studentom i napisz program, który wyznaczy, jaki procent danego kwadratu został zamalowany.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna niewielka liczba określająca ilość zestawów danych.

Specyfikacja każdego zestawu:

W pierwszym wierszu trzy liczby rzeczywiste: współrzędne xk, yk oraz n określające odpowiednio współrzędne górnego lewego rogu kwadratu oraz długość boku (|xk| < 100, |yk| < 100 oraz n  nie większe niż 100.

Następnie pięć wierszy. W każdym z tych wierszy po trzy liczby x, y oraz r, określające współrzędne środka okręgu oraz jego promień.

Wszystkie wartości na wejściu są podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wyjście

Dla każdego zestawu testowego jedna liczba zaokrąglona do pełnych procentów. Bezpośrednio po tej liczbie wypisujemy znak '%'.

Przykład 1

Wejście:
1
0.00 0.00 5.00
0.00 0.00 2.00
5.00 0.00 2.00
0.00 -5.00 2.00
5.00 -5.00 2.00
7.00 0.00 2.00

Wyjście:
50%

Przykład 2

Wejście:
1
0.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.50
1.00 1.00 0.25
2.00 2.00 1.00
2.00 0.00 1.00

Wyjście:
89%

Poniższy rysunek przezentuje drugi przyład:

okregi


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-03-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.