Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_03_15 - Pole trapezu

Planimetria jest ulubionym dział‚em Jasia. Często zarywał nocki, żeby rozwiązać‡ zadanie z tego na pozór łatwego działu. Tym razem problem zadany przez nauczyciela okazał‚ się™ za trudny. Jasiu zaczął‚ podejrzewać‡, że autor zadania podał za mał‚o danych. Podał on długości dwóch podstaw oraz wpisał w niego okrąg. Na tablicy narysował poniższy rysunek, który być może jest nie do końca dokładny. Jasiu sprawdził, jaka powinna być odpowiedź i wszystko mu się wyjaśniło. Twoim zadaniem jest wyznaczenie pola tego trapezu mając podane długości podstaw oraz wskazówki z treści zadania.

pole trapezu

Wejś›cie

Wejście skł‚ada się™ z pewnej liczby zestawów danych. Kaźdy zestaw skł‚ada się z dwóch liczb cał‚kowitych określających dł‚ugoś›ci podstaw trapezu (a, b < 216).

Wyjście

Dla kaźdego zestawu danych pole szukanego trapezu. Wynik przedstaw z dokładnością… do dwóch miejsc po przecinku.

Przykł‚ad

Wejście:
2
2 8
8 2

Wyjście:
20.00
20.00

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-03-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.