Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_03_11 - Modulo 10

Dla zadanej liczby binarnej, okreś›l, czy jest ona podzielna przez 10=(1010)2.

Wejś›cie

W pierwszym wierszu jedna liczba n (n < 10 000) określająca liczbę™ zestawów danych.

Kaźdy zestaw skł‚ada się™ z jednej liczby binarnej złoźonej z nie wię™cej niź 1000 bitów.

Wyjście

Dla każdej liczby wypisz Tak, jeśli zadana liczba dzieli się™ bez reszty przez 10 lub Nie w przeciwnym razie.

Przykł‚ad

Wejś›cie:
3
101
111110100
10111

Wyjście:
Nie Tak Nie

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-03-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.