Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_03_09 - Tajemnicze zadanie

Od jakiegoś czasu Jasiu próbuje rozwiązać arcytrudne zadanie, które znajduje się na polskim spoju. To tajemnicze zadanie potrafi rozwiązać tylko określona grupa ludzi, niestety Jasio do nich się nie zalicza. Z pewnego źródła dowiedział się, że zaszyfrowany poniżej tekst przedstawia klucz do sukcesu. Dodatkowo nasz bohater zdobył częstotliwości występowania liter w oryginalnym tekście co znacznie ułatwia odszyfrowanie tekstu.

Na podstawie podanej częstotliwości występowania liter złam szyfr.

Wejś›cie

W pierwszych 26 wierszach częstotliwości wystę™powania poszczególnych liter w tekś›cie oryginalnym podane z dokładnością… do pię™ciu cyfr po przecinku w formacie -

litera a częstotliwość
litera b częstotliwość
litera c częstotliwość‡ itd.

Nastapnie zaszyfrowany tekst (szyfrogram) składający się z nie więcej niż 1000 wierszy oraz w każdym wierszu znajduje się™ nie więcej niż 1000 znaków.

Częstotliwość‡ podanych liter odnosi się™ jednocześ›nie do małych i dużych odpowiedników.

W zaszyfrowanym tekś›cie pojawią… się™ takźe inne znaki, które nie został‚y zaszyfrowane. 

Częstotliwość każdej litery jest unikatowa.

Wyjście

Na wyjściu powinien pojawić‡ się™ oryginalny tekst. Wielkość liter musi się zgadzać.

Przykład

Wejś›cie:
a 0.11172
b 0.01648
c 0.04579
d 0.04029
e 0.06777
f 0.00183
g 0.02015
h 0.00549
i 0.08242
j 0.01832
k 0.03663
l 0.05678
m 0.02747
n 0.05311
o 0.08059
p 0.03114
q 0.00000
r 0.05495
s 0.03480
t 0.04212
u 0.02198
v 0.00000
w 0.03846
x 0.00000
y 0.04762
z 0.06410
Dlhdlewfhc hl cohomwo Poqf dxlgqfpv Gosyzo - evbyoxacv cqwacoa zlqfaczo :).
Dlelhcfmwo e xlcewocveomwk cohom mo zlmzkxbwf dxlixopwbyvacmvp TXOZYOQ - WWW fhvaso.
Zlmzkxb yfm dxcfcmoaclmv sfby hqo qkhcw, zylxcv coacvmoso dxcvilhf c dxlixopleomwfp,
qkgwo xveoqwcoasf, auao dlhbczlqwa bwf e dxlixopleomwk w evzlxcvbyveomwk oqilxvyple,
qkgwo qopwiqlezw, dxlgqfpv oqilxvypwacmf w auao hlgxcf choa poykxf w mwf yvqzl.
Mwfzylxf cohomwo bo gosfacmwf dxlbyf, wmmf cob evpoioso lh dxlixopwbyv mwfal ewfzbcfil evbwqzk.
Zxlyzl plewoa, zochv cmoshcwf alb hqo bwfgwf. 
Mobyfdksoav awoi qwyfx sfby dl yl, ogv codfemwa kmwzoylelba dleylxcfm homvau qwyfx: QHQQWQQHQQHQQ
Q

Uwaga! Oryginalna wiadomość‡ nie został‚a podana celowo, po odszyfrowaniu pojawi się™ tekst z sensem.


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-03-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.