Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_03_07 - Ułamki dziesiętne

Dziś› Jasiu poznaje ułamki dziesiętne i ich rodzaje. Pani matematyczka przedstawił‚a właśnie uczniom sposób zamiany uł‚amka zwykłego na dziesiętny: wystarczy podzielić‡ licznik przez mianownik i otrzymujemy uł‚amek w postaci dziesiętnej, czasami okresowy nieskończony. Twoim zadaniem jest przedstawienie ułamka dziesią™tnego w postaci ułamka niewłaściwego. Wynik przedstaw w postaci nieskracalnej.

Wejś›cie

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca ilość liczb do zamiany (n < 1000000).

W kolejnych n wierszach uł‚amki dziesiętne nieokresowe lub okresowe (długość‡ wszystkich znaków przedstawiają…cych uł‚amek jest nie wię™ksza niż 15). Czść cał‚kowita ułamka mieści się™ w przedziale [0..1000]. Dane są… tak dopasowane aby do obliczeń„ wystarczył‚y typy 64 bitowe. W reprezentacji ułamka wykorzystany jest znak przecinka, natomiast część okresowa ułamka zawarta jest w zwykłych nawiasach.

Wyjś›cie

Dla każdego testu ułamek w postaci niewłaściwej nieskracalnej w formie [licznik]/[mianownik].

Przykł‚ad

Wejś›cie:
3
5
0,2
1,(2)

Wyjś›cie:
5/1
1/5
11/9

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-03-08
Limit czasu wykonania programu:1s-4.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.