Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_03_05 - Zarobek doskonały

Żadna praca nie hań„bi, a szczególnie ta, w której można dobrze zarobić. W pewnej firmie "Bittext" oferującej usługi programistyczne, wysokość poborów jest uzależniona od iloś›ci poprawek i błędów programisty. W skrajnej sytuacji programista może popełnić‡ tak dużo błędów, że jego zarobek w cią…gu dnia bę™dzie ujemny (pracownik bę™dzie musiał‚ zapłacić‡ firmie daną kwotę). Na szcz궛cie firma jest wyrozumiał‚a i pozwala swoim pracownikom dobrać spójny podcią…g dni w danym okresie, z którego będą wypłacane profity. Może się™ okazać‡, że do wypłaty będzie brany tylko jeden dzień„. Twoim zadaniem jest okreś›lenie optymalnej wartoś›ci, którą… powinien wziąć‡ pod uwagę™ programista na przestrzeni n dni.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna niewielka liczba określająca liczbę™ zastawów danych.

Każdy zestaw skł‚ada się z dwóch wierszy. Pierwszy określa liczbę™ dni branych pod uwagę™ do wypłaty (liczba ta jest nie wię™ksza niż 105). W drugim wierszu dla każdego dnia wartość‡ zarobionej kwoty mieszczą…cej się™ w przedziale [-20000..20000].

Wyjś›cie

Dla każdego zestawu danych jedna liczba określają…ca maksymalny zarobek pracownika.

Przykład

Wejś›cie:
1
6
-1 -3 6 -5 6 1

Wyjście:
8

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-03-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.